วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบชุดเล็กพร้อมพิธีกรสงฆ์


มีอุปกรณ์พร้อม
1.มีโต๊ะหมู่บูชา
2.อาสนะรองนั่ง
3. พนักพิงสำหรับพระสงฆ์    
4.มีกระโถน เชิงเทียน
5.กระถางธูปที่กรวดน้ำ
6.แจกันใส่ดอกไม้    
7.พานทอง สายสิณ
8.ขันน้ำมนต์
9. ที่พรมน้ำมนต์    
 10.ชุดเจิทองคำเปลว
11.ชุดถวายน้ำพระ
12. พรมปูพื้น   
พร้อมพิธีกรนำสวด   ราคา 6900บาท  
ผู้เสนอราคา  สุเทพ  อยู่เย็น    โทร 086-3590375  โทร 084-944-5984ID   suthepyooyen
ดูภาพงาน www.yooyen27.blogspot.com


ไม่มีความคิดเห็น: