วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะในราคา 8900 บาท


อุปกรณ์พิธีสงฆ์ประกอบด้วยแท่นอาสนะ
1.ยกพื้นปูพรม สูง 50 ซม กว้าง 150 ซม ยาว 840 ม ผ้าระบายจับจีบสีทอง  
 2.พนักพิง 9 ชุด สีครีมทอง       3.ผ้าม่านฉากหลังสีทอง       4.ชุดโต๊ะหมู่บูชา
5.โต๊ะกราบพระพุทธสีทอง        6.อาสนะปูรองนั้งสีราชนิยม  9 ผืน
7.พรมปูหน้าแท่นอาสนะสงฆ์ลายหลุยสีแดง
              ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ชุดละ              =    8900 บาท
( จัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า1 วัน)

นายสุเทพ อยู่เย็น     โทร. 086-359-0375   โทร  084-9445984
ร้านสุเทพ9  ที่อยู่ 164/545  ม.1   ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
เลขที่ผู้เสียภาษี  37607 00085155
ดูภาพงานได้ที่ www.yooyen9.blogspot.com


ไม่มีความคิดเห็น: