วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบชุดเล็กในราคา  5000 บาท
มีอุปกรณ์พร้อม
1.มีโต๊ะหมู่บูชา
2.อาสนะรองนั่ง
3. พนักพิงสำหรับพระสงฆ์    
4.มีกระโถน เชิงเทียน
5.กระถางธูปที่กรวดน้ำ
6.แจกันใส่ดอกไม้    
7.พานทอง 
8.ขันน้ำมนต์
9. ที่พรมน้ำมนต์    
 10.ชุดเจิม
11.ชุดถวายน้ำพระ
12. พรมปูพื้น   

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ที่สุเทพ  อยู่เย็น
  โทร 086-3590375   โทร 084-9445984
ID  suthepyooyen

ไม่มีความคิดเห็น: