วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ในราคา 10000 บาท

ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที)
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ประกอบด้วยแท่นอาสนะ
1.ยกพื้นปูพรม สูง 50 ซม กว้าง 150 ซม ยาว 9.60 ม ผ้าระบายจับจีบสีทอง
 2.อาสนะพระสงฆ์มีพนักพิงปูพรม 9 ชุด สีครีมทอง
3.ผ้าม่านฉากหลัง   สีทอง
4.ชุดโต๊ะหมู่บูชา 
5. โต๊ะกราบพระพุทธสีทอง
6.พระพุทธรูป เชิงเทียนเบญจรงค์ แจกันเบญจรงค์
7.กระถางธูปเบญจรงค์ ชุดน้ำ-น้ำชา สายสิณ
8.ที่จุดเทียนชนวน ที่กรวดน้ำ  กระโถนเบญจรงค์
9.ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ ธูป เทียน ตลับแป้งเจิมพร้อมแป้งเจิม
              ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ชุดละ                        =    10,000 บาท
นายสุเทพ อยู่เย็น     โทร. 086-359-0375   โทร  084-9445984
ร้านสุเทพ9  ที่อยู่ 164/545  ม.1   ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
เลขที่ผู้เสียภาษี  37607 00085155
www.suthep9.com      E- Mail   suthep8@gmail.com
ดูภาพงาน www.yooyen9.blogspot.com  

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะในราคา 8900 บาท


อุปกรณ์พิธีสงฆ์ประกอบด้วยแท่นอาสนะ
1.ยกพื้นปูพรม สูง 50 ซม กว้าง 150 ซม ยาว 840 ม ผ้าระบายจับจีบสีทอง  
 2.พนักพิง 9 ชุด สีครีมทอง       3.ผ้าม่านฉากหลังสีทอง       4.ชุดโต๊ะหมู่บูชา
5.โต๊ะกราบพระพุทธสีทอง        6.อาสนะปูรองนั้งสีราชนิยม  9 ผืน
7.พรมปูหน้าแท่นอาสนะสงฆ์ลายหลุยสีแดง
              ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ชุดละ              =    8900 บาท
( จัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า1 วัน)

นายสุเทพ อยู่เย็น     โทร. 086-359-0375   โทร  084-9445984
ร้านสุเทพ9  ที่อยู่ 164/545  ม.1   ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
เลขที่ผู้เสียภาษี  37607 00085155
ดูภาพงานได้ที่ www.yooyen9.blogspot.com


ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบชุดเล็กพร้อมพิธีกรสงฆ์


มีอุปกรณ์พร้อม
1.มีโต๊ะหมู่บูชา
2.อาสนะรองนั่ง
3. พนักพิงสำหรับพระสงฆ์    
4.มีกระโถน เชิงเทียน
5.กระถางธูปที่กรวดน้ำ
6.แจกันใส่ดอกไม้    
7.พานทอง สายสิณ
8.ขันน้ำมนต์
9. ที่พรมน้ำมนต์    
 10.ชุดเจิทองคำเปลว
11.ชุดถวายน้ำพระ
12. พรมปูพื้น   
พร้อมพิธีกรนำสวด   ราคา 6900บาท  
ผู้เสนอราคา  สุเทพ  อยู่เย็น    โทร 086-3590375  โทร 084-944-5984ID   suthepyooyen
ดูภาพงาน www.yooyen27.blogspot.com


ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบชุดเล็กในราคา  5000 บาท
มีอุปกรณ์พร้อม
1.มีโต๊ะหมู่บูชา
2.อาสนะรองนั่ง
3. พนักพิงสำหรับพระสงฆ์    
4.มีกระโถน เชิงเทียน
5.กระถางธูปที่กรวดน้ำ
6.แจกันใส่ดอกไม้    
7.พานทอง 
8.ขันน้ำมนต์
9. ที่พรมน้ำมนต์    
 10.ชุดเจิม
11.ชุดถวายน้ำพระ
12. พรมปูพื้น   

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ที่สุเทพ  อยู่เย็น
  โทร 086-3590375   โทร 084-9445984
ID  suthepyooyen