วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ รับจัดเลี้ยง ให้เช่าพัดลมไอน้ำ

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้า เพล และขึ้นบ้านใหม่ มีอุปกรณ์พร้อม มีอาสนะนั่งสำหรับพระสงฆ์
มีกระโถน เชิงเทียน กระถางธูปที่กรวดน้ำ แจกันใส่ดอกไม้ พานทอง สายสิณ ขันน้ำมนต์
ที่พรมน้ำมนต์ พร้อมพิธีกรนำสวด 

 ติดต่อสอบถามที่สุเทพ อยู่เย็น 0863590375
http://www.suthep9.com/
ให้เช่าพัดลมไอน้ำตัวละ 1000 บาทท่านต้องสั่ง 5 ตัวท่านไม่เสียค่าขนส่งครับ
ถ้าต่ำกว่า 5 ตัวเสียค่าขนส่ง 1000 บาท

 รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ สุเทพ อยู่เย็น 0863590375